Autor

Andrija Živković student je preddiplomskoga studija lingvistike i ruskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavni istraživački interesi su mu indoeuropska poredbenopovijesna lingvistika i poredbena mitologija, a zanima se i za arheologiju i populacijsku genetiku.