Autor

Erik Lehnert njemački je filozof, publicist i ravnatelj Instituta za državnu politiku, nacionalno-konzervativnoga think-tanka. Autor je pet knjiga i više stotina članaka o filozofskim i metapolitičkim temama.