Autor

Mario Jurčec završio je diplomski studij filozofije i ukrajinskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se kulturnim pesimizmom, u teoriji i praksi, kao i geopolitikom Istočne Europe.