Autor

Ricardo Duchesne kanadski je povjesničar i historijski sociolog koji se bavi poviješću zapadne civilizacije i multikulturalizma. Predavao je na Sveučilištu u New Brunswicku do 2019., kada je zbog pritisaka ljevičarskih aktivista bio prisiljen napustiti položaj na sveučilištu i posvetiti se samostalnomu istraživačkomu radu. Autor je knjiga The Uniqueness of Western Civilization (Brill, Leiden - Boston, 2011.) i Faustian Man in a Multicultural Age (Arktos, 2017.).