Autor: Mario Tomas

Mario Tomas završio je diplomski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se poviješću Domovinskoga rata u Hrvatskoj i BiH te geopolitičkim i metapolitičkim temama.