Metapolitička radionica #1: Libertarijanizam (poziv)

Kulturni centar „Vokativ“ poziva vas na sudjelovanje na prvoj Metapolitičkoj radionici, koja će se održati u Zagrebu u subotu, 11. svibnja 2024. s početkom u 15.00 sati.

TEMA: Libertarijanizam

RASPORED:

I. DIO (15.00 – 16.30)

Leo Marić, Libertarijanci i preobrazbe kapitalizma u 20. stoljeću: povijesni pregled

David Maršanić, Kapitalizam vs. sloboda: gledište bivšega libertarijanca

Rasprava

STANKA (16.30 – 17.00)

II. DIO (17.00 – 18.30)

Krešimir Džoić, (Ne)suđeni saveznici. O libertarijanskim skretanjima udesno

Ivan Knezović, Metafizička besmislenost libertarijanizma

Rasprava

Sudjelovanje je besplatno, no broj sudionika ograničen je, pa vas molimo da se prijavite pomoću Google obrasca na sljedećoj adresi: PRIJAVA. Nakon prijave, na adresu e-pošte stići će vam detaljniji podatci o događaju, uključujući mjesto održavanja.