Pročitajte više
Kulturni centar Vokativ

Zašto VOKATIV?

U hrvatskom jeziku vokativ je peti od sedam padeža, a kao i u drugim jezicima koji ga poznaju on je „oblik u kojem stoji imenica kada označuje osobu ili biće koje se doziva ili kojemu […]