Pregledavam: demokracija

Vokativ Alain de Benoist
USKORO! Nova knjiga Alaina de Benoista na hrvatskom jeziku
Autor:

“Demokracija” je jedna od najviše prostituiranih riječi suvremenoga političkoga rječnika. Demokratskim epitetom kitili su se skoro svi politički sustavi u 20. stoljeću, od liberalnih do socijalističkih. Dvije najveće političke stranke u Republici Hrvatskoj u svojem nazivu imaju pridjev “demokratski” u…