Pregledavam: Metapolitička radionica

Vokativ Kulturni centar Vokativ
Zašto VOKATIV?
Autor:

U hrvatskom jeziku vokativ je peti od sedam padeža, a kao i u drugim jezicima koji ga poznaju on je „oblik u kojem stoji imenica kada označuje osobu ili biće koje se doziva ili kojemu se obraća“, kako ga definira…