Pregledavam: vokativ

Vokativ Alain de Benoist
USKORO! Nova knjiga Alaina de Benoista na hrvatskom jeziku
Autor:

“Demokracija” je jedna od najviše prostituiranih riječi suvremenoga političkoga rječnika. Demokratskim epitetom kitili su se skoro svi politički sustavi u 20. stoljeću, od liberalnih do socijalističkih. Dvije najveće političke stranke u Republici Hrvatskoj u svojem nazivu imaju pridjev “demokratski” u…

Vokativ Kulturni centar Vokativ
Zašto VOKATIV?
Autor:

U hrvatskom jeziku vokativ je peti od sedam padeža, a kao i u drugim jezicima koji ga poznaju on je „oblik u kojem stoji imenica kada označuje osobu ili biće koje se doziva ili kojemu se obraća“, kako ga definira…